Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1667. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka, stran 2741.

Na podlagi 30., 40., 43. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95) ter 16. člena statuta Občine Gornji Grad (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Gornji Grad na telefonski seji dne 8. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka o delnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka
1
Javno se razgrne osnutek delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986 do 2000 dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Gornji Grad – za izgradnjo doma za starejše občane v naselju Gornji Grad–Tlaka, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, v maju 1998.
2
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad. Razgrnitev bo trajala en mesec in začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava. O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen način.
3
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek v krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Gornji Grad.
4
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-10/98
Gornji Grad, dne 8. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Grad
Jakob Filač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti