Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1664. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci, stran 2739.

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/94) in 19. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 30. seji dne 28. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci
1. člen
Črta se drugi odstavek 21. člena in se nadomesti z novim 21.a členom, ki glasi:
Funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte in naprave ter za gradnjo objektov na zemljiščih, za katere še ni sprejet prostorsko izvedbeni načrt, se določi:
1. za stanovanjske objekte štirikratna tlorisna velikost predvidenega objekta,
2. za objekte namenjene poslovni, storitveni in proizvodni dejavnosti štirikratna tlorisna velikost predvidenega objekta in površine, ki so potrebne za parkirišča, odprta skladišča in druge manipulativne površine,
3. za gradnjo prizidkov, počitniških hišic in pomožnih objektov, ki niso namenjeni kmetijski dejavnosti, se obstoječe funkcionalno zemljišče poveča za trikratno tlorisno površino predvidenega objekta,
4. kolikor objekti niso locirani v neposredni bližini javnih poti, je potrebno kot funkcionalno zemljišče določiti tudi širino in dolžino dovoznih poti.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 189/98
Črenšovci, dne 28. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti