Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1662. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 2738.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) in na podlagi 6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 1. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
V odloku o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 45/96 in 68/97), se dopolni 2. člen z naslednjo alineo:
– ”Montažni bazeni, radioamaterski stolpi”.
2. člen
Dodata se novi alinei A 3. člena odloka tako, da se glasita:
– ”Postavitev montažnih tipskih bazenov v sklopu funkcionalnega zemljišča z vkopom v teren do enega m in bruto površino do 30 m2;
– Postavitev antenskih stolpov talne dimenzije do 150 x 150 cm ter višine do 15 m.”
3. člen
Spremeni se peta alinea A 3. člena odloka tako, da se glasi:
– ”Nadstreški nad dostopi in dovozi v objekte in nadstreški za nadkritje parkirišč, osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, motorjev, koles, pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih objektih, s površino pokritega prostora največ do 45 m2 bruto površine oziroma do 4 garažne bokse v vrsti, s tem, da ne segajo na javne površine in so locirani izven varovanega pasu javne ceste oziroma s soglasjem upravljalca cest, kolikor bi se nadstreški nahajali v varovanem pasu javne ceste.
– Izgradnja manjših strešnih pomolov, dimnikov in vgradnja strešnih oken.
4. člen
Doda se nova alinea B tretjega člena odloka tako, da se glasi:
– ”Leseni čebelnjaki, če so locirani izven naselij in znotraj pašnega katastra do velikosti 24 panjev in do bruto tlorisne površine 15 m2".
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 351-03/97
Cerkno, dne 1. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti