Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1656. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda, stran 2734.

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in 1/91), 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) ter pete in šeste alinee 2. točke pod C, 14. člena in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97), je Občinski svet občine Bled na 30. seji dne 16. aprila 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
1. člen
Zadnji odstavek 1. člena odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (Uradni list RS, št. 32/95, 31/96, in 22/97) se črta.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
Uporabniki parkirišča morajo v coni za celodnevno parkiranje za uporabo parkirišča plačati naslednjo ceno:
za prvo cono:
– 1.000 SIT na dan za osebni avto in kombinirano vozilo
– 500 SIT na dan za motorno kolo
– na parkirišču v Veliki in Mali Zaki po 14. uri 50% od predpisane cene
za drugo cono:
– 500 SIT na dan za osebni avto in kombinirano vozilo
– 200 SIT za motorno kolo
– 2.000 SIT za avtobus
za cono, kjer je urejeno kratkotrajno parkiranje:
– pri Ledeni dvorani, z vhodom z Ljubljanske ceste:
– 1ura                          200 SIT
– več kot ena ura                    500 SIT
Cesta Svobode od križišča s Kidričevo cesto do Gorenjske banke, Kidričeva cesta, do Vile Prešeren in parkirišče pri Riklijevi vili:
– prva ura                        200 SIT
– 2 uri                         500 SIT
– 3 ure                        1.000 SIT
– več kot 3 ure ni dovoljeno parkirati
parkirišče za osebna in bivalna vozila pri Ledeni dvorani in pod hotelom Krim:
– 1ura                          200 SIT
– več kot ena ura                    500 SIT
Cena parkirnine v I. in II. coni od 1. 9. do 30. 4., je za vse uporabnike parkirišč 200 SIT.
Vozilo mora biti označeno z ustreznim parkirnim listkom, ki se ga kupi na prodajnem mestu, parkirni uri ali v pisarni komunalnega nadzorništva, ki mora biti nameščen na vidnem mestu notranje strani prednjega vetrobranskega stekla, pravilno označen (neoznačen ali nepravilno označen listek se šteje za neveljaven). Voznik mora vozilo po preteku dovoljenega časa odpeljati.
Prodajna mesta se ustrezno označijo.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 1. 5. tekočega leta do 1. 5. prihodnjega leta.
Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoječem parkirnem režimu.
V drugem odstavku se na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– 25.000 SIT za avtobuse.
V petem odstavku se spremeni številka 70% na 60%.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki glasi:
Pri nakupu letne dovolilnice za avtobuse ni popusta in je prenosljiva.
4. člen
V II. odstavku 11. člena se spremeni tekst četrte alinee in glasi:
– postavljal parkirne ure, pobiral parkirnino, prodajal parkirne listke, v primeru izpada delovanja parkirne ure zagotovil prodajo parkirnih listkov in skrbel za red in disciplino na parkiriščih.
5. člen
V 12. členu se spremeni tekst v celoti in glasi:
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja komunalni redar.
6. člen
V 14. členu se v prvem odstavku spremeni znesek v 10.000,00 SIT, in v 3. točki na koncu doda besedilo: oziroma brez dovolilnice.
7. člen
V 16. členu se za besedo redar črtata besedi “ali policist”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/98
Bled, dne 16. aprila 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti