Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1998 z dne 15. 5. 1998

Kazalo

1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik, stran 2727.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 2. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik, ki jih je izdelala Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za urbanizem in okolje v oktobru 1996.”
2. člen
12. člen se spremeni in dopolni tako:
– da se v prvem stavku črta besedilo:
“na zemljiščih, ki ne spadajo v 1. območje kmetijskih površin,”,
– da se za osmo alineo dodata novi deveta in deseta alinea, ki glasita:
“– gradnja posameznih stanovanjskih objektov, če gre za zgostitev že pozidanega območja. Gradnja je možna le kot zapolnitev vrzeli na parcelah, manjših od 1000 m2, ki so s treh strani obdane z zazidanimi parcelami oziroma drugimi omejitvami (terenske omejitve, cesta);
– sprememba namembnosti objektov, če nova namembnost ne povzroča motenj v bivalnem okolju, velikost funkcionalnega zemljišča objekta pa ustreza normativnim zahtevam za posamezno dejavnost”.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-1/97
Ljubljana, dne 2. aprila. 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti