Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1215. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane, stran 1951.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97) v zvezi z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju 1998 (Uradni list RS, št. 87/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
1. člen
V uredbi o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 24/96 in 1/97) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“S to uredbo se določajo način, upravičenci in merila za subvencioniranje študentske prehrane, kot del uresničevanja javnega interesa pri zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev študentov in drugih oseb, ki jih določa ta uredba.”
2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Subvencioniranje prehrane drugih oseb, ki jih določa ta uredba, se izvaja s plačilom računov, ki jih izobraževalni zavodi najkasneje do desetega v mesecu za prejšnji mesec izstavijo Republiškemu zavodu za zaposlovanje.”
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedi “drobnoprodajnih cen” nadomestita z besedami “cen življenjskih potrebščin”.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na visokošolskih zavodih oziroma višjih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji, vključno z absolventi in študenti podiplomskega študija in ta status izkažejo s študentsko izkaznico oziroma z vpisanim inskripcijskim potrdilom za tekoči semester v indeksu predavanj, če niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so tudi otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991, ali umrlih za posledicami poškodb v tej vojni, ki imajo status dijaka, vajenca ali učenca.”
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedilom “upravičenci z ugotovljeno invalidnostjo prve kategorije” doda vejica in besedilo “upravičenci študentje, otroci padlih v vojni za Slovenijo 1991.”
6. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 406-06/98-1
Ljubljana, dne 9. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti