Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1207. Odlok o spremembi območja Krajevne skupnosti Draža vas in Tepanje, stran 1947.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 73., 76. in 81. člena statuta občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi območja Krajevne skupnosti Draža vas in Tepanje
1. člen
Območje naselja Draža vas se zmanjša za hišne številke Draža vas 52, 52a, 52b, 53 in 53a.
Novozgrajena avtocesta je povzročila razdelitev območja KS Draža vas. V naravi to predstavlja zgornjo stran avtoceste proti območju KS Tepanje.
Za omenjene hišne številke se poveča Krajevna skupnost Tepanje in bodo dobile numeracijo Krajevne skupnosti Tepanje po veljavnem pravilniku.
2. člen
Za spremembo območja naselij sta bila podana soglasja s strani KS Draža vas z dne 15. 2. 1998, ki je soglasje sprejela na seji dne 24. 3. 1994 in soglasje s strani KS Tepanje z dne 18. 1. 1998, ki je soglasje sprejela na seji dne 23. 3. 1994.
3. člen
Meje območja naselij in statističnih okolišev so prikazana v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot v merilu 1:5000 ter v kartografskih prikazih evidenc hišnih številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje stavb znotraj naselij. Kartografski prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
5. člen
Spremembe območij KS Draža vas in Tepanje Območna Geodetska uprava Celje Izpostava Slovenske Konjice evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju, je Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
6. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Stroški prenumeracije zgradbe gredo v breme proračuna Občine Slovenske Konjice.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45300-1/98-9202
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti