Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1206. Odlok o spremembi območja naselja Draža vas in Tepanje, stran 1946.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in Uradni list RS, št. 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 73., 76. in 81. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 26. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Draža vas in Tepanje
1. člen
Območje naselja Draža vas se zmanjša za hišne številke Draža vas 52, 52a, 52b, 53 in 53a.
Novozgrajena avtocesta je povzročila razdelitev območja naselja Draža vas. V naravi to predstavlja zgornjo stran avtoceste proti območju naselja Tepanje.
Za omenjene hišne številke se poveča naselje Tepanje in bodo dobile numeracijo Tepanja po veljavnem pravilniku.
2. člen
Za spremembo območja naselij sta bila podana soglasja s strani KS Draža vas z dne 15. 2. 1998, ki je soglasje sprejela na seji dne 24. 3. 1994 in soglasje s strani KS Tepanje z dne 18. 1. 1998, ki je soglasje sprejela na seji dne 23. 3. 1994.
3. člen
Meje območja naselij in statističnih okolišev so prikazana v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot v merilu 1:5000 ter v kartografskih prikazih evidenc hišnih številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje stavb znotraj naselij. Kartografski prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
4. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
5. člen
Spremembe območij naselij Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju, je Območna Geodetska uprava Celje – izpostava Slovenske Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
Stroški prenumeracije gredo v breme proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 45300-1/98-9202
Slovenske Konjice, dne 26. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti