Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1203. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra, stran 1944.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 27. redni seji dne 17. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica, s sedežem Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: občina), ustanavlja Razvojno informacijski center (v nadaljnjem besedilu: RIC) Slovenska Bistrica.
2. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska in ostala vprašanja glede ustanovitve in poslovanja RIC Slovenska Bistrica.
RIC Slovenska Bistrica deluje kot posebna služba, organizirana kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave oziroma oddelku za gospodarstvo.
Računovodska opravila za potrebe RIC opravlja občinski organ, pristojen za finance.
RIC ni pravna oseba in ne more samostojno nastopati v pravnem prometu.
3. člen
V okviru RIC Slovenska Bistrica delujeta:
– lokalni pospeševalni center,
– turistično informacijski center.
4. člen
Osnovne naloge delovanja RIC Slovenska Bistrica so:
a) Lokalni pospeševalni center izvaja naloge:
– naloge, ki jih Občina Slovenska Bistrica namenja za razvoj malega gospodarstva,
– koordinira delo lokalne razvojne koalicije in njenih postavljenih odborov,
– pripravlja in aktivira razvojne projekte,
– opravlja storitve za podjetnike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov...),
– zbira in razpolaga z informacijami s področja gospodarstva,
– sodeluje s podjetji, razvojnimi in ostalimi institucijami na lokalnem in regionalnem nivoju,
– organizira oziroma sodeluje pri organizaciji prireditev, seminarjev, predavanj s področja gospodarstva,
– pridobiva sredstva za opravljanje določenih nalog centra,
– opravlja naloge za državne institucije na osnovi predhodno sklenjenih pogodb (PCMG, RZZ...).
b) Turistično informacijski center izvaja naloge:
– zbira in posreduje turistične informacije,
– organizira kulturne in plesno-zabavne prireditve,
– zbira informacije o prostočasni ponudbi, prenočitveni in prehrambeni ponudbi,
– vodi statistiko v občini: struktura gostov, nočitve,
– obvešča o prireditvah,
– kontaktira s turističnimi ponudniki in turističnimi združenji,
– izvaja interne in eksterne promocijske aktivnosti,
– razvija turistično ponudbo v občini,
– pridobiva sredstva za opravljanje določenih nalog centra.
5. člen
Viri financiranja dejavnosti izvajanja RIC so:
– zagotovljena sredstva za delovanje iz občinskega proračuna,
– pridobljena sredstva na natečajih za razne projekte,
– pridobljena sredstva za opravljanje določenih nalog centra.
6. člen
Pri izvajanju RIC je občinski svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Občine Slovenska Bistrica pristojen še za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev pri izvajanju RIC,
– letnih programov izvajanja RIC,
– letnih zaključnih poročil RIC.
7. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Občine Slovenska Bistrica, ima župan še naslednje pristojnosti:
– predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 7. člena tega odloka,
– določi sistematizacijo delovnih mest v RIC.
8. člen
Za izvajanje svoje dejavnosti sklepa občina za RIC pogodbe o sodelovanju z zunanjimi institucijami oziroma organizacijami.
V pogodbah o sodelovanju morajo biti natančno opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/27-10-1/98
Slovenska Bistrica, dne 17. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti