Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika, stran 1931.

Na podlagi 7. do 12. in 18. do 21. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35., 36., 37., 42. in 44. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 17. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95), 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96), so Občinski svet občine Metlika na seji dne 26. 2. 1998, Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 in Občinski svet občine Semič na seji dne 31. 3. 1998 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika (Uradni list RS, št. 62/96) se na začetku člena doda tekst, ki glasi:
“Dejavnosti muzeja so:
DE/22.11 izdajanje knjig,
DE/22.15 drugo založništvo,
G/52.486 trgovina na drobno z umetniškimi deli,
H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln,
K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
O/92.40 dejavnost tiskovnih agencij,
O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
O/92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine.”
Sedanji prvi odstavek 2. člena postane drugi odstavek.
2. člen
V 6. členu odloka se črta zadnji stavek in nadomesti s tekstom:
“Mandat direktorja traja 5 let.”
3. člen
V 7. členu odloka se črta zadnji stavek in nadomesti s tekstom:
“Mandat članov sveta muzeja traja 5 let.”
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03-9/96
Metlika, dne 26. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.
Št. 617-9/96
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
Št. 061-182-17/96
Semič, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti