Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1191. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer, stran 1930.

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89 in Uradni list RS, št. 8/91,18/92, 50/97).
2. člen
5. člen odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
V območjih opredeljenih v drugem odstavku tega člena so dopustne tudi:
– zabaviščne prireditve,
– proizvodne dejavnosti,
– druge dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega odloka.
3. člen
Dopolni se 8. člen odloka tako, da se doda nov odstavek:
V primeru, kadar se s posegom v prostor vnaša nova dejavnost v območje mora investitor k vlogi za izdajo dovoljenja priložiti oceno vplivov na okolje.
Ocena vplivov na okolje mora obsegati poleg, z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter navodilom o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje, še:
– opis pogojev glede odmikov od posestnih meja,
– oceno vplivov jakosti hrupa in domet vpliva hrupa, če je ta povezan z dejavnostjo,
– meritve emisij v zrak in določitev velikosti vplivnega območja, če so z dejavnostjo povezane emisije v zrak,
– meritve onesnaženosti odpadnih vod, če je dejavnost povezana z nadpovprečno porabo vode na populacijsko enoto,
– vpliv dejavnosti na prometne razmere in določitev minimalnega števila parkirišč za uporabnike storitev.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 351-04-5/98
Ljutomer, dne 23. marca 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti