Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1998 z dne 10. 4. 1998

Kazalo

1183. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj, stran 1926.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan 31. 12. 1997 znašala 119.500 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 1997:
a) za območje mesta Črnomelj 1% ali 1.195 SIT/m2,
b) za območje naselij Kanižarica, Svibnik in Vojna vas 0,8% ali 956 SIT/m2,
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 717 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in 2. skupino gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti zemljišča so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 1996 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 4.302 SIT/m2 koristne stanovanjske površine,
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 5.258 SIT/m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-1/98
Črnomelj, dne 27. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti