Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1998 z dne 3. 4. 1998

Kazalo

1065. Odredba o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte, stran 1669.

Na podlagi petega odstavka 35. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi odredbe o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte
1. člen
V odredbi o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 8/97) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Stroški enoletnega preizkušanja proizvodne vrednosti sorte na preizkusnem polju in v laboratoriju znašajo po kulturah oziroma skupini kultur:
Kultura oziroma skupina kultur:           SIT/sorto
1. ozimna in jara pšenica, pivovarski ječmen      90.000
2. ostale vrste ozimnega in jarega žita         76.000
3. koruza, sirek za zrnje in ajda            85.000
4. krompir                       115.000
5. sladkorna pesa                   109.000
6. oljnice                       70.000
7. zrnate stročnice                   70.000
8. trave, detelje                    66.000
9. krmni dosevki                    57.000
10. druge krmne rastline in poljščine          72.000
11. vrtnine                      70.000."
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-049/98
Ljubljana, dne 10. marca 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost