Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1998 z dne 13. 3. 1998

Kazalo

916. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev, stran 1387.

Na podlagi 18. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 21/78 in 42/86) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev
I
V odredbi o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59 in Uradni list RS, št. 9/93) se v I. poglavju, v podpoglavju č) Gorenjski ribiški rajon, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. Blejski okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu v Radovljici z vsemi pritoki na tej vodni progi in Blejsko jezero;“
V istem podpoglavju se doda nova 6. točka, ki se glasi:
“6. Bohinjski ribiški okoliš, ki zajema Savo Bohinjko od izvira (Savica) do jezu v Soteski z vsemi pritoki na tej vodni progi ter Bohinjsko in Triglavska jezera.“.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-01-58/97
Ljubljana, dne 24. februarja 1998.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost