Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1998 z dne 15. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1998 z dne 15. 1. 1998

Kazalo

114. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 113.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odl. US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
1. člen
V pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) se za 17. členom doda nov 17.a člen, ki se glasi:
“17.a člen
Javni socialnovarstveni zavod, ki ne izpolnjuje s tem pravilnikom določenih normativov storitev, lahko še do 31. decembra leta 2001 opravlja storitve z zmanjšanim številom izvajalcev, kot jih določa ta pravilnik, če zmanjšanje ne presega 25 odstotkov normativa posamezne storitve.
Do roka iz prejšnjega odstavka lahko začne opravljati storitve pravna in fizična oseba, ki ne izpolnjuje s tem pravilnikom določenih normativov storitev, če pristojni organ ugotovi, da odstopanje števila izvajalcev ne presega 25 odstotkov normativa posamezne storitve.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 038-020/95
Ljubljana, dne 9. januarja 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

AAA Zlata odličnost