Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

107. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa, stran 97.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa
1. člen
Podjetja in zasebniki, ki uvažajo oziroma koljejo živino ter prodajajo sveže meso (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) oblikujejo drobnoprodajne cene svežega svinjskega mesa v skladu s to uredbo.
2. člen
Drobnoprodajna cena svežega svinjskega mesa, ki se daje v promet v skladu z 8. členom pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa (Uradni list RS, št. 68/95, 53/96 in 71/97) se oblikuje na podlagi cene za prašičje polovice, povečane za delež stroškov trgovine, koeficienta za posamezne kategorije mesa določene v tej uredbi in davek na promet proizvodov v skladu s predpisi.
3. člen
Proizvodno ceno prašičje polovice smejo v skladu s to uredbo zavezanci oblikovati največ do ravni 583 tolarjev za kilogram.
Trgovci na debelo in drobno lahko zaračunajo delež stroškov trgovine, ki v skupni vrednosti ne smejo preseči 15 odstotkov cene prašičje polovice iz prejšnjega odstavka tega člena.
Koeficienti svežega svinjskega mesa za določitev drobnoprodajne cene po tej uredbi so za:
1. meso brez kosti:
– stegna       1,4
– plečeta       1,14
– goleni       0,77
– podlakti      0,77
– potrebušine     0,81
2. meso s kostmi:
– stegna       1,22
– ledvenega dela   1,22
– plečeta       0,96
– goleni       0,54
– podlakti      0,54
– vratu        0,85
– prsi        0,81
– rebr        0,81.
4. člen
Ta uredba začne veljati 15. januarja 1998 in velja do
28. februarja 1998.
Št. 388-00/98-1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost