Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

105. Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Zreče, stran 96.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US, št. U-I-144/94-18, odl. US, št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
o spremembah statuta Občine Zreče
1. člen
S tem statutarnim sklepom se spremeni 47. člen statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), ki se nadomesti z besedilom:
“Kadar je za določeno krajevno skupnost razpisan referendum o uvedbi samoprispevka, je odločitev na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.”
Nadaljnje besedilo 47. člena se črta.
2. člen
Ta statutarni sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-3/95/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost