Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

104. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998, stran 96.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US št. U-I-144/94-18, odl. US št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998 se javna poraba Občine Zreče začasno financira na podlagi sprejetega proračuna Občine Zreče za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1997.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna izvršuje plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upošteva določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Zreče za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna za leto 1998.
Št. 012-47/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost