Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

103. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1997, stran 95.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/9, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/9-95, 45/94 – odl. US št. U-I-144/94-18, odl. US št. U-št. U-I-193/94, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 15. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Zreče za leto 1997 (Uradni list RS, št. 19/97), se v 3. členu prvi odstavek spremeni in glasi:
Predvideni prihodki proračuna za leto 1997 znašajo 591,278.861,04 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti       292,112.719,94 SIT
– investicijske odhodke     298,666.141,10 SIT
– račun financiranja        500.000,00 SIT
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-36/97
Zreče, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost