Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

99. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1998, stran 92.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 in odločba US – 57/94) in na podlagi statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1997 sprejel
S K LE P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1998
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1998 se bodo začasno, vendar najdlje do 31. marca 1998, financirale naloge s področja javne porabe na podlagi odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1997.
2. člen
Razporeditev vseh odhodkov iz prejšnjega člena tega sklepa ne sme presegati trikratne višine sredstev, predvidenih za mesec december 1997, povečanih za odstotek usklajevanja z rastjo cen v tem obdobju in ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1997.
4. člen
Župan Občine Vrhnika je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
5. člen
Prihodki in odhodki realizirani in razporejeni po tem odloku, so sestavni del odloka o proračunu za leto 1998.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 12/140100-01/97
Vrhnika, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost