Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

97. Odlok o spremembi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 90.

Na podlagi 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) in v skladu z uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin.
2. člen
Spremeni se naziv odloka, ki pravilno glasi:
“Odlok o povračilih za izkoriščanje naravnih dobrin”.
3. člen
Spremeni se 1. člen odloka, ki pravilno glasi:
“Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe naravnih dobrin v Občini Vrhnika se s tem odlokom predpisujejo povračila za izkoriščanje naravnih virov”.
4. člen
V 2. členu se beseda “taks” nadomesti z besedo “povračil”.
5. člen
3. člen se spremeni tako, da pravilno glasi:
“Povračila znašajo:
a) za izkoriščanje kamnolomov – za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene”.
6. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek, v drugem odstavku pa se tekst v oklepaju pravilno glasi “(točka a)”.
7. člen
5. člen odloka se črta.
8. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta besedilo “taks in”.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1998 dalje.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost