Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

94. Sklep o oblikovanju dela cene vode za razširjeno reprodukcijo, stran 87.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič na 11. izredni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o oblikovanju dela cene vode za razširjeno reprodukcijo
1
S tem sklepom se cena vode za gospodinjstva in gospodarstvo v Občini Tržič ne poveča. Spremeni se le struktura oblikovanja cene vode in sicer tako, da se v del cene vode za razširjeno reprodukcijo, namenjen razvojnim projektom, vključi neto (brez prometnega davka) 43,70 SIT občinske takse, uveljavljene z uredbo o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 64/95).
2
Zavezanci za plačilo cene vode za razširjeno reprodukcijo so vse pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so priključeni na vodovode v upravljanju Komunalnega podjetja Tržič.
3
Osnova za obračun tega dela cene vode za razširjeno reprodukcijo je m3 porabljene vode in znaša na dan uveljavitve te uredbe neto (brez prometnega davka) 43,70 SIT/m3 za vse uporabnike.
4
Plačevanje tega dela vode za razširjeno reprodukcijo je mesečno in jo zaračunava upravljalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov Komunalno podjetje Tržič.
O prihodkih in odhodkih Komunalnega podjetja Tržič iz tega naslova odloča Občinski svet občine Tržič ob obravnavi proračuna in zaključnega računa Občine Tržič za posamezno proračunsko leto.
5
Cena vode za razširjeno reprodukcijo se povišuje v skladu s predpisi, ki veljajo za oblikovanje cen komunalnih storitev.
6
Zbrana sredstva od dela cene vode za razširjeno reprodukcijo, zmanjšana za odstotek prometnega davka, se uporabljajo za razvoj in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav po posameznih dejavnostih vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov.
7
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
8
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati uredba o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 64/95).
Št. 353-019/95-06
Tržič, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost