Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

92. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v letu 1998, stran 86.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 29. seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v letu 1998
1. člen
Potrebe uporabnikov proračunskih sredstev Občine Trebnje se do sprejetja proračuna Občine Trebnje za leto 1998 začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 1997.
2. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se smejo mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1997.
3. člen
Odhodki, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna Občine Trebnje za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1997 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 402-1/98-2
Trebnje, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.

AAA Zlata odličnost