Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

90. Odlok o upravljanju in načinu oddajanja športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v uporabo, stran 85.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96), je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o upravljanju in načinu oddajanja športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v uporabo
1. člen
S tem odlokom se določa način upravljanja, oddajanja športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: športne dvorane) v uporabo, višina uporabnine in način plačila uporabnine.
2. člen
Občina Šmarje pri Jelšah daje športno dvorano v upravljanje Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Osnovna šola jo uporablja v času pouka in interesnih dejavnosti, praviloma do 14. ure. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje šola športno dvorano v uporabo drugim uporabnikom v skladu s sprejetim programom dela in urnikom zasedenosti športne dvorane. Športna dvorana je lahko v uporabi do 21. ure od ponedeljka do petka. V soboto in nedeljo je športna dvorana praviloma v uporabi za tekme.
3. člen
Pri uporabi športne dvorane imajo prednost tisti programi športnih društev, ki vključujejo otroke in mladino do 18. leta starosti in so vključeni v sprejeti program športa Občine Šmarje pri Jelšah.
4. člen
Program uporabe in urnik zasedenosti športne dvorane pripravi in sprejme komisija za šport pri Občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah v začetku šolskega leta.
K programu daje soglasje občinski svet.
5. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane v popoldanskem času od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah vodi Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, ki v ta namen zaposli upravljalca športne dvorane. Upravljalec športne dvorane je hkrati tudi organizator in koordinator športnih dejavnosti v športni dvorani. Šola poskrbi tudi za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane.
6. člen
Cene za uporabo športne dvorane so od 1. 12. 1997 dalje sledeče:
a) Za športna društva in klube, katerih program vključuje otroke in mladino do 18. leta starosti in so vključeni v program športa Občine Šmarje pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 800 SIT na uro,
– cela športna dvorana 2.400 SIT na uro.
b) Za športna durštva in klube za športno udejstvovanje, rekreacijo, skupine in posameznike iz Občine Šmarje pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 1.000 SIT na uro,
– cela športna dvorana 3.000 SIT na uro.
c) Za društva in klube ter ostale uporabnike izven Občine Šmarje pri Jelšah:
– 1/3 športne dvorane 1.400 SIT,
– cela športna dvorana 4.200 SIT.
d) Najem športne dvorane za organizacijo tekme je 12.000 SIT.
Cene se indeksirajo z rastjo cen energije in naftnih derivatov.
Cene za fitnes se oblikujejo v skladu s sprejetim programom uporabe fitnesa.
Cene najema športne dvorane za prireditve komercialnega pomena se oblikujejo na podlagi ekonomskih kriterijev. Opredelijo se v pogodbi za posamezno prireditev.
7. člen
Z vsakim uporabnikom športne dvorane šola sklene pogodbo o najemu športne dvorane, ki vsebuje vse pravice in obveznosti uporabnika in najemodajalca. Pogodbe o oddaji športne dvorane v uporabo, podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova oddaje športne dvorane v uporabo, pošilja šola Občini Šmarje pri Jelšah, oddelku za družbene dejavnosti, ki o tem vsako leto pripravi poročilo za občinski svet.
8. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje športne dvorane v uporabo, šola porabi namensko za:
– ogrevanje in poravnavanje ostalih materialnih stroškov športne dvorane,
– vzdrževanje športne dvorane,
– čiščenje športne dvorane,
– osebni dohodek in ostale osebne prejemke upravljalca dvorane.
9. člen
Najemnina za uporabo športne dvorane za športna društva in klube, ki so vključeni v sprejete programe športa v Občini Šmarje pri Jelšah, se nakazuje šoli direktno iz občinskega proračuna iz sredstev za šport. Ostalim uporabnikom športne dvorane izstavlja račune za uporabo osnovna šola.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-102/97
Šmarje pri Jelšah, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost