Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

88. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, stran 84.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 18. člena in 71. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) ter 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 (Uradni list RS, št. 25/97), se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997 znašajo skupaj z računom financiranja 721,268.000 SIT, skupni odhodki pa 721,268.000 SIT.
Prihodki so razdeljeni na prihodke za zagotovljeno porabo in prihodke za druge naloge.
2. člen
Spremeni se 4. člen, ki glasi:
Pregled prihodkov in odhodkov popravka občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v popravku bilance prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka o popravku odloka proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-112/97
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost