Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

84. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej, stran 82.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Šentjernej na 31. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej.
2
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Šentjernej.
Št. 061-95/382
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost