Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

80. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997, stran 75.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 31. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997 (Uradni list RS, št. 40/97, v nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Občinski proračun za leto 1997 obsega 327,736.000 tolarjev in sicer:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov       SIT
– prihodki:              327,736.000
– odhodki:               327,736.000
Od skupnega obsega proračuna v znesku 327,736.000 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti proračuna     229,418.000
– investicijske odhodke         96,550.000
– rezerve občine             1,768.000
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja in posebni del odhodkov so sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
Ostali členi odloka ostanejo vsebinsko nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 1997.
Št. 012-49/95
Šentjernej, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost