Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

76. Odlok o preimenovanju dela naselja Koludrje v Hinje, stran 74.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v skladu s pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US) ter na podlagi 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o preimenovanju dela naselja Koludrje v Hinje
1. člen
Na območju Občine Sevnica, se preimenuje del naselja Koludrje v Hinje.
2. člen
Območje in ime novega naselja Hinje je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:5000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi v Sevnici, izpostavi v Sevnici, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Koludrje se ukine hišna številka 11 in hišne številke od 13 do 26. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje Hinje.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Stroški za zamenjavo tablice s hišno številko bremenijo občane.
Lastniki oziroma upravljalci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, izpostava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01600-0003/97
Sevnica, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost