Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

75. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec, stran 74.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 17. člena statuta občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na svoji 24. redni seji dne 8. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec (Uradni list RS, št. 31/96 in 38/96) se v prvem odstavku 2. člena pred besedami “Osnovna šola Rogatec” vstavita besedi “Vzgojno-izobraževalni zavod”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
“Skrajšano ime zavoda: VIZ OŠ Rogatec.”
2. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisan sedež zavoda: Rogatec, na zunanjem obodu pa je izpisano ime zavoda: Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec.”
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi: “Dejavnosti zavoda so:
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.
M/80.101 – dejavnost vrtcev
H/55.51 – storitve menz
H/55.52 – priprava in dostava hrane
I/60.230 – kopenski potniški promet
I/60.240 – cestni tovorni promet
O/92.610 – obratovanje športnih objektov
O/92.623 – druge športne dejavnosti, organizacija športnih disciplin na odprtem ali zaprtem
O/92.310 – umetnostno ustvarjanje in poustvarjanje
K/74.12 – računovodske oziroma knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-92/97
Rogatec, dne 8. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost