Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

74. Odlok o spremembi območja naselja Rogatec in o uvedbi uličnega sistema v naselju Rogatec, stran 73.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec na 25. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi območja naselja Rogatec in o uvedbi uličnega sistema v naselju Rogatec
1. člen
S tem odlokom se k naselju Rogatec priključijo deli naselja Brezovec pri Rogatcu, ki zajema hišne številke Brezovec pri Rogatcu 1, 2, 3, 4, 5, ter 21 in 22.
V skladu s prejšnjim odstavkom se spremenijo meje območij navedenih naselij.
2. člen
V naselju Rogatec se uvede ulični sistem.
3. člen
V naselju Rogatec se uvedejo naslednje ulice:
Celjska cesta, Pot celjskih grofov, Kocenova ulica, Lerchingerjeva ulica, Strmolska ulica, Pot k ribniku, Ulica Mersijev, Trg, Ptujska cesta, Slomškova ulica, Obrtniška ulica, Ceste, Žahenberška cesta, Hofmanova ulica, Strma ulica, Trške gorce, Vinska pot, Tepešev graben, Steklarska ulica, Maistrova ulica, Ulica bratov Šanda, Šorlijeva ulica, Sončna ulica, Rajska ulica, Ob Sotli, Tuškova ulica.
4. člen
Spremembe območij naselij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava Šmarje pri Jelšah.
Meja območja naselja Rogatec in meje območij ulic potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot (ROTE), oštevilčba ulic in trga pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1: 5.000.
Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ je sestavni del tega odloka.
5. člen
Občina Rogatec v sodelovanju z izpostavo Geodetske uprave Republike Slovenije v Šmarju pri Jelšah naroči in posreduje krajanom nove tablice s hišno številko.
Stroške za zamenjavo tablic s hišno številko nosi Občina Rogatec.
6. člen
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-98/97
Rogatec, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost