Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

73. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1998, stran 73.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93 in 43/95) in 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/969 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na 25. redni seji dne 4. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1998
1. člen
Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1998 se javna poraba Občine Rogatec začasno financira po proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti mesečno poprečno ena dvanajstina sredstev proračuna za leto 1997.
3. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem odlokom, pri čemer morajo upoštevati postopke za uporabo teh sredstev ter druga določila, opredeljena v odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 1997.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni del občinskega proračuna za leto 1998 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-99/96
Rogatec, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost