Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

61. Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov, stran 54.

Na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in na podlagi 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 17. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
1. člen
Odlok o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe,odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97) se razveljavi.
Prispevek v višini, kot je določen v 3. členu omenjenega odloka postane sestavni del cene storitve v skladu s 6. členom uredbe o načinu oblikovanja cene komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
2. člen
Prispevek, ki je določen v 3. členu odloka o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 6/97) se plačuje do uveljavitve povečanja cen na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cene komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), tako da končna cena vključno s prometnim davkom, za uporabnika ne bo višja od sedanje.
3. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/97-9204/04
Slovenske Konjice, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost