Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

60. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1997, stran 54.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97 in 70/97), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 17. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1997 (Uradni list RS, št. 14/97) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov in odhodkov   Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------
Prihodki           765,000.000 SIT     21,776.000 SIT
Odhodki           786,176.000 SIT       600.000 SIT
Primankljaj          21,176.000 SIT
Presežek                       21,176.000 SIT
--------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-001/97
Slovenske Konjice, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost