Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

55. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–april 1998, stran 51.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 35. seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–april 1998
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota se v času od januarja do aprila 1998 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 1998 se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1997.
V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun leta 1997 in se nadaljujejo v letu 1998.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneska iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta odlok velja z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1998.
Št. 401-11/97
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost