Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

48. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1998, stran 46.

Na podlagi 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 49/95) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in 57/94) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 22. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1998
I
Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84 – VI. poglavje in 44/97) in ovrednotenega letnega programa pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998 znaša 0,60 SIT.
II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem sklepu izterjuje Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava Ljutomer.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 011-7/97
Ljutomer, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost