Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

46. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1997, stran 45.

Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na 23. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1997 (Uradni list RS, št. 21/97) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.220,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– delo občinskih organov in uprave          90,300.000
– socialne transferje                 2,300.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti                      296,289.000
– plačila storitev ter subvencije in
intervencije v gospodarstvu             101,466.000
– druge odhodke                   127,570.000
– odhodke investicijskega značaja          578,105.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                  23,970.000
2. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1997 (Uradni list RS, št. 21/97) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
“V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1997 to je 5,975.000 SIT.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost