Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

37. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove mesta Jesenice, stran 37.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 34/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine Jesenice, dne 5. 1. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove mesta Jesenice
1. člen
Javno se razgrne osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice.
2. člen
Osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice bo javno razgrnjen v prostorih Občine Jesenice in krajevnih skupnostih Hrušica, Staneta Bokala, Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja, Sava, Podmežaklja, Javornik Koroška Bela in Blejska Dobrava.
Razgrnitev traja od 9. januarja 1998 do 9. februarja 1998. V času javne razgrnitve bosta Občina Jesenice in strokovna organizacija Urbanistični inštitut RS Ljubljana organizirala javne obravnave v navedenih krajevnih skupnostih in o tem obvestila občane in zainteresirane organizacije na krajevno običajen način.
3. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor ter stanovanjsko gospodarstvo, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, in sicer najkasneje v roku 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-13/97
Jesenice, dne 5. januarja 1998.
Župan
Občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost