Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

36. Dopolnitev programa priprave planskih aktov Občine Jesenice, stran 37.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95) je župan Občine Jesenice, dne 5. januarja 1998 sprejel
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
priprave planskih aktov Občine Jesenice
Program priprave planskih aktov Občine Jesenice, ki ga je sprejel župan Občine Jesenice 26. 6. 1996 (Uradni list RS, št. 34/96) se dopolni:
“5. Terminski plan
I. Spremembe in dopolnitve plana Občine Jesenice
---------------------------------------------------------------------------------------------------
obravnava in sprejem skladno z mnenjem vlade   občinski svet      prvo četrtletje 1998bjava
v uradnem glasilu                občina       po sprejetju na občinskem svetu
končni elaborat                 str. org.       po objavi v uradnem glasilu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Urbanistična zasnova
Urbanistična zasnova mesta Jesenice se bo obravnavala in sprejemala po samostojnem postopku:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
odreditev/sklep o javni razgrnitvi         župan                januar 1998
javna razgrnitev z razpravami           občina, KS         januar, februar 1998
stališča k pripombam in predlogom         župan                 marec 1998
dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev plana  str. org.               marec 1998
dostava dopolnjenega osnutka MOP          župan                 marec 1998
mnenje o usklajenosti z republiškim planom     vlada, MOP                45 dni
obravnava in sprejem                občinski svet             julij 1998
objava v uradnem glasilu              občina                julij 1998
končni elaborat                  str. org.      po objavi v uradnem glasilu
---------------------------------------------------------------------------------------------------
str. org. – strokovna organizacija
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 06400/001/96
Jesenice, dne 5. januarja 1998.
Župan
Občine Jesenice
dr. Božidar Brudar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost