Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

35. Sklep o višini cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo prostorov, stran 36.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 33. seji, dne 19. 12. 1997, na predlog Vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica sprejel
S K L E P
o višini cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo prostorov
1
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 1. 1998 dalje mesečno:
SIT na otroka
– dnevni program za otroke drugega
starostnega obdobja                 34.500
– dnevni program družinskega varstva otrok     40.600
– program priprave otrok na vstop
v osnovno šolo v obsegu do 600 ur letno       12.800
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca zniža za stroške prehrane, ki so opredeljeni z zneskom plačil staršev od cene dnevnega programa za otroke drugega starostnega obdobja po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 39/97 – odločba US), ki se preračunajo na dan.
2
Nadomestilo za uporabo prostorov (najemnino) v družinskem varstvu v bruto zneskih znaša od 1. 1. 1998 dalje:
– 355 SIT/m2 mesečno za površine, ki so namenjene samo dejavnosti vrtca,
– 118 SIT/m2 mesečno za površine v skupni uporabi (lastnika in vrtca),
– 60 SIT/m2 mesečno za zunanje površine
in ga lastniku prostorov na podlagi posebne pogodbe zagotavlja Občina Ivančna Gorica neposredno.
Cene nadomestila se usklajujejo z rastjo drobnoprodajnih cen vsake tri mesece.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 385-1/97
Ivančna Gorica, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

AAA Zlata odličnost