Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

34. Odlok o razveljavitvi odloka Skupščine občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 36.

Na podlagi 6. člena uredbe Vlade Republike Slovenije o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97), druge alinee 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) in 3. točke statutarnega sklepa Občinskega sveta občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 4. korespondenčni seji dne 29. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi odloka Skupščine občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Za območje Občine Ivančna Gorica se razveljavi odlok Skupščine občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin z dne 16. 11. 1994 (Uradni list RS, št. 74/94), razen zadnje alinee 5. člena, 10. člena in drugega odstavka 11. člena.
2. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene komunalnih storitev smejo cene povečati za višino takse določeno v odstotku (%) od cene storitev in komunalnih proizvodov, ki se je obračunavala ob njihovi ceni v decembru 1997, zmanjšana za odstotek prometnega davka.
3. člen
Glede uporabe sredstev iz cene razširjene reprodukcije, ki so prihodek proračuna Občine Ivančna Gorica se sklene pogodba med izvajalci storitev in Občino Ivančna Gorica, ki jo zastopa župan.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od prvega dne v naslednjem mesecu, ko zavezanci pridobijo pozitivno mnenje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj k povečanju cen komunalnih storitev.
Št. 354-3/97
Ivančna Gorica, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ivančna Gorica
mag. Jurij Gorišek l. r.

AAA Zlata odličnost