Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

33. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1998, stran 35.

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 18. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija se financira zakonsko določene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev na osnovi proračuna iz leta 1997.
2. člen
Prihodki in izdatki proračuna v tem času so sestavni del proračuna občine za leto 1998.
3. člen
Župan občine skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. člena tega odloka za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
O doseženih prilivih in odlivih župan poroča občinskemu svetu mesečno.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Idrija, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost