Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

27. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje, stran 33.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 13. ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 23/96).
2. člen
Cena komunalnih storitev se poveča za višino takse, ki se je obračunavala ob ceni storitev, zmanjšana za odstotek prometnega davka. Glede uporabe sredstev iz dela cene, se sklene pogodba med izvajalcem storitev in Občino Grosuplje, ki jo zastopa župan.
3. člen
Ta odlok se začne uporabljati z dnem objave v Uradnem listu RS, in je veljaven, ko Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izda pozitivno mnenje k povečanju cen komunalnih storitev.
Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost