Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

26. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje, stran 33.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 13. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Grosuplje se s tem odlokom predpisujejo takse za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne infrastrukture, za izgradnjo novih komunalnih objektov in naprav ter za njihovo širitev.
2. člen
Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe, ki ustvarjajo odpadke.
Zavezanci za plačilo povračil so pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo kamnolome.
3. člen
Za zavezance, ki ustvarjajo odpadke znašajo takse:
– 25% od nove skupne prodajne cene smetarine.
Zbrana sredstva se bodo namensko uporabljala za izgradnjo nove deponije.
Povračilo za izkoriščanje kamnolomov znaša:
– za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene.
4. člen
Takse zaračunavajo in zbirajo izvajalci javnih služb ob obračunavanju cen za komunalne proizvode in storitve.
Izvajalci so dolžni v celoti mesečno do vsakega 25. v mesecu nakazati zbrana sredstva za pretekli mesec na žiro račun Občine Grosuplje.
Povračila iz 3. člena tega odloka dvakrat letno obračunava občinska uprava, na podlagi prijave, ki jo mora v roku petnajst dni po preteku vsakega polletja dati fizična ali pravna oseba, ki izkorišča rudnine.
5. člen
Program porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne infrastrukture, kakor tudi program širitve oziroma izgradnje novih komunalnih objektov in naprav potrdi občinski svet s proračunom.
Praviloma je poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje manjša od porabe za investicije.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-1/96
Grosuplje, dne 22. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost