Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

25. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1998, stran 32.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, Uardni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 35. seji dne 17. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Grosuplje za leto 1998 se javna poraba Občine Grosuplje začasno financira po proračunu za leto 1997.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1997, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, investicijsko vzdrževanje in investicije.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, opredeljeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu preteklega leta že začete.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Grosuplje za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 402-23/97
Grosuplje, dne 17. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina