Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

24. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, stran 32.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) ter 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D R E D B O
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev planskih aktov) za območje Občine Gornji Petrovci.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev planskih aktov se razgrne na sedežu Občine Gornji Petrovci. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku, županu Občine Gornji Petrovci ali na sedežu Občine Gornji Petrovci.
Št. 3996/97
Gornji Petrovci, dne 24. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost