Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

19. Odlok o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje, stran 29.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) ter 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na seji dne 31. 12. 1997 sprejel
ODLOK
o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje
1. člen
Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racionalne rabe, pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje, se s tem odlokom predpisujejo povračila za obremenjevanje okolja.
2. člen
Zavezanci za plačilo povračil so pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo kamnolome.
3. člen
Povračilo za koriščanje kamnolomov – peskokopov znaša: za vsak m3 izkopanega materiala 5% njegove prodajne cene.
4. člen
Povračilo iz 3. člena tega odloka dvakrat letno obračunava občinska uprava, na podlagi prijave, ki jo mora v roku petnajst dni po poteku vsakega polletja dati fizična ali pravna oseba, ki izkorišča rudnine.
5. člen
Višina povračila se povečuje v skladu z rastjo prodajne cene izkopanega materiala.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 354-2/97
Dobrepolje, dne 31. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost