Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

18. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin, stran 29.

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97 in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95), je Občinski svet občine Dobrepolje na 39. korespondenčni seji dne 31. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
1. člen
Razveljavi se odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin (Uradni list RS, št. 74/94).
2. člen
Cena komunalnih storitev se poveča za višino takse, ki se je obračunavala ob ceni storitev, zmanjšana za odstotek prometnega davka.
Glede uporabe sredstev iz cene razširjene reprodukcije se sklene pogodba med izvajalcem storitev in Občino Dobrepolje, ki jo zastopa župan.
3. člen
Ta odlok se začne uporabljati z dnem objave v Uradnem listu RS, in je veljaven, ko bo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj izdalo pozitivno mnenje k povečanju cen komunalnih storitev.
Št. 354-1/97
Dobrepolje, dne 31. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost