Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

16. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997, stran 28.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US in 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Divača, je Občinski svet občine Divača na 34. redni seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997 (v nadaljevanju: odlok), tako da glasi:
Proračun Občine Divača za leto 1997 je določen v naslednjih zneskih:
v SIT
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
              in odhodkov       financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki          290,254.259
Odhodki          286,142.503        4,111.756
Presežek           4,111.756
Primanjkljaj                     4,111.756
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja, ki sta sestavni del proračuna.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34/21
Divača, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost