Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

15. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1998, stran 28.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97), 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94) in na podlagi 19. in 94. člena statuta Občine Črnomelj je Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 23. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1998
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1998, vendar najdlje do 31. 3. 1998 se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1997.
2. člen
Financiranje potreb proračunskih porabnikov se začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1997.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 1998.
4. člen
Določbe odloka o proračunu občine za leto 1997 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 401-6/97
Črnomelj, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.

AAA Zlata odličnost