Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

12. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko, stran 26.

Na podlagi določila 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in 13. in 14. člena statuta Krajevne skupnosti Globoko, je Svet krajevne skupnosti Globoko na 24. seji dne 23. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko
1. člen
Na podlagi poročila Volilne komisije krajevne skupnosti Globoko o izidu glasovanja dne 21. 12. 1997 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede krajevni samoprispevek v denarju za območje dela vasi Mali vrh.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje programa krajevnega samoprispevka, in sicer:
1. modernizacija ceste Sv. Jakob–Rudjek v dolžini 2000 m,
2. preplastitev ceste Strgar–Sv. Jakob v dolžini 700 m.
4. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so krajani dela vasi Mali vrh in lastniki nepremičnin, ki jim bo izboljšana uporaba nepremičnin z realizacijo programa samoprispevka, in sicer:
– v višini 4.500 SIT na mesec plačujejo zavezanci: Cvetkovič Jože, Vel. Obrež 20, Dobova; Mijokovič Lazar, Šolska ulica 9, Brežice; Radanovič Franc, Mali vrh 12, Globoko; Kostevc Urška, Gregorčičeva 11, Brežice; Zakšek Anka, Šubičeva 7, Brežice; Šetinc Franc, Prečna pot 16, Brežice; Zuber Branko, Maistrova 4, Brežice; Bajc Ivan, Cvetna ulica 4, Dobova; Germovšek Ivana, Globoko 13, Globoko; Dvoršak Jožef, Blatno 46, Globoko; Strgar Jože, Globoko 74, Globoko; Sotošek Ivan, Mali vrh 10c, Globoko; Drugovič Ivan, Zgornji Obrež 14, Artiče; Kržan Janko, Globoko 66, Globoko; Rožman Blaž, Podvinje 29, Kapele; Kopinč Branko, Kocbekova 9, Brežice; Kržan Andrej, Marof 10, Brežice, Bibič Jože, Blatno 41, Globoko; Drugovič Slavko, Blatno 43, Globoko; Belovari Davor, Partizanska 27, Trbovlje; Golubovič Gordana, Bizeljska cesta 20, Brežice; Vračun Ivan, Ulica Ilije Greguriča 6, Brežice; Kostevc Jože, Škvarčeva 5, Brežice; Zenili Jožica, Opekarska 12, Brežice; Korajič Velimir, Šolska 9, Brežice; Krstov Irena, Ketejeva 6, Brežice; Kopinč Stanko, Ilirska 17, Dobova; Krivec Alojz, 3301 Petrovče 94; Vučajnk Marjan, Prešernova ulica 2, Brežice; Peterkovič Marjana, Črnc 11, Brežice, Držič Andrej, Bukošek 5, Brežice; Šekoranja Ivan, Adamičeva 4, Ljubljana; Ogorelc Jožefa, Trdinova 6, Brežice; Brkljačič Ankica, Badeličeva 11, Zagreb; Stergar Stanko, Sela 28, Dobova; Polovič Franc, Sela 2, Dobova; Agrež Ivan, Piršenbreg 16, Globoko; Hudina Anton, Vodnikova ul. 7, 3214 Zreče; Urek Mihelca, Kopitarjeva 3, Brežice; Ogorevc Ivan, Jurčičeva 23, Brežice; Kovačič Martin, Črnc 47, Brežice; Ogorevc Martin, Krška vas 23, Krška vas; Kos Rozika, Armeško 36, Brestanica; Ogorevc Marija, Mali vrh 36, Globoko; Simon Mihael, Ljubljanska 116, Domžale; Lepšina Martin, Bratov Milavcev 46, Brežice; Gorišek Marija, Mali vrh 28, Globoko; Rebernik Marija, Bizeljska cesta 26, Brežice; Cizl Alojz, Krška vas 59, Krška vas; Žibret Niko, Lapajnetova 18, Krško; Verstovšek Ana, Bratov Milavcev 59, Brežice; Hotko Rozika, Naselje heroja Maroka 10, Sevnica, Potočnik Ivan, Loška cesta 83, Žiri,
– v višini 2.250 SIT plačujejo zavezanci: Preskar Janko, Piršenbreg 6, Globoko; Zidarič Franc, Sela 17, Dobova; Pinterič Angela, Spodnja Pohanca 18, Artiče; Flis Ciril, Globoko 38, Globoko; Leskovšek Marjan, Globoko 22, Globoko; Škvarč Ivan, Vel. Obrež 52, Dobova; Kostrevc Branko, Blatno 45, Globoko; Varlec Anica, Dečno selo 32/a, Artiče; Januška Josip, Gaberje 45, Dobova; Glogušek Jože, Mihalovec 61, Dobova; Tršelič Bogomir, Gor. Lenart 31, Brežice; Cizl Jože, Brezina 64/b, Brežice; Lubšina Miha, Cundrovec 11, Brežice; Bučar Andrej, Laze 14a, 1262 Dol pri Ljubljani; Rožman Miran, Glogov brod 1, Artiče; Sušin Milan, Mali vrh 52, Globoko, Kežman Justina, Sela 18, Dobova; Juratovec Martin, Brezina 54, Brežice; Poček Franc, Gornji Lenart 48, Brežice; Pinterič Terezija, Kapele 15a, Kapele,
– v višini 1.500 SIT plačujejo zavezanci: Matjašič Ivan, Globoko 7, Globoko; Štrubelj Miro, CKŽ 85, Krško, Piklc Jože, Globoko 36, Globoko; Pajdaš Darinka, Globoko 34, Globoko; Vogrinc Franc, Trnje 19, Brežice; Strgar Franc, Mali vrh 33, Globoko; Gregorevčič Stanko, Mali vrh 31, Globoko.
Zavezanci samoprispevka so tudi pravni nasledniki sedanjih lastnikov. Valorizacija v izračunu ni zajeta.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku.
7. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na računu Krajevne skupnosti Globoko številka: 51620-842-009-82609.
8. člen
Samoprispevek odtegujejo od zavezancev, ki prejemajo osebne prejemke, izplačevalci osebnih prejemkov, od drugih zavezancev pa DURS, DU Brežice, izpostava Brežice.
Krajevna skupnost dostavi davčnemu organu seznam zavezancev, od katerih bo obračunaval samoprispevek.
9. člen
Za izvedbo programa skrbi Svet KS Globoko, preko imenovanega gradbenega odbora in nadzornega sveta. Krajevna skupnost poroča o zbiranju sredstev na zboru krajanov.
Svet KS odloči o načinu uporabe sredstev, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.
11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v zakonskem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Globoko, dne 23. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Globoko
Ivan Živič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti